MENU
PL EN

ONA Z PIESKIEM Rzeźba

Ona z pieskiem

2013 rok

Masa szamotowa, farba podszkliwna, szkliwo wysokotopliwe

40 x 18 x 15,  25 x 20 x 12

foto  Ole Akhoj

Praca pokazuje stosunek człowieka do zwierząt. Jest interpretacją wspomnień  z dzieciństwa. 

Ludzkie zachowania oraz sytuacje życiowe również pokazane graficznie na formach.